Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia

  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je  3D GOLD s.r.o., IČO: 52398412, so sídlom Záhradnícka 4841/81 82108 Bratislava-Ružinov (ďalej len: „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Tomašikova 223/26 ,
Administrativna budova ÚSVIT

email: info@3dgold.sk

telefón: +421 910 476 028