3D modelovanie

Približná cena pri tvorbe 3D modelovaní je od 20 do 100€ za 1 model.
Jedná sa o individuálne modelovanie kde prihliadame na všetky detailné požiadavky klienta. Hotový model sa vyznačuje vysokou presnosťou a jedinečnosťou. Tieto modely sú robené exkluzívne, čo znamená, že model nebude už viac použitý pre iného klienta.